Relacje między państwem a Kościołem regulowane są przez przepisy Konstytucji RP i konkordatu, który jest specjalną umową zawartą między Polską a Stolicą Apostolską. Kwestie związane z finansowaniem działalności duchownych nie są jednak formalnie uregulowane. - Taka sytuacja wywołuje dyskusje, w jakiej wysokości i jak Kościół i inne związki wyznaniowe są w Polsce finansowane – zwrócił uwagę poseł Marek Sowa (Platforma Obywatelska).

Kapelan ekspertem Ministerstwa Finansów

W odpowiedzi na jego interpelację Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że działalność duszpasterska w Krajowej Administracji Skarbowej jest prowadzona na podstawie porozumienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami kościoła lub związku wyznaniowego. Reguluje to art. 10 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Jak wynika z wyjaśnień resortu finansów, stanowisko kapelana zaliczone jest do grupy stanowisk eksperckich. Kwalifikacja ta wynika z przepisów rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

 

55 tys. zł rocznie dla każdego

W 2018 r. w Krajowej Administracji Skarbowej służbę pełniło dziewięciu kapelanów. - Łączny koszt ich zatrudnienia w 2018 r. wyniósł 495 tys. złotych – tłumaczy MF. Wartość ta zawiera koszty płac, nagród, świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej oraz koszty delegacji. W podanej kwocie - 456 tys. zł stanowiły same wynagrodzenia – pensje, nagrody z funduszu nagród, nagrody roczne i nagrody jubileuszowe. Tak więc każdy z dziewięciu duchownym zatrudnionych w MF zarobił w ciągu roku ok. 55 tys. zł, co daje średni miesięczny dochód w wysokości prawie 4,6 tys. złotych.

Na pytanie serwisu Prawo.pl o zakres obowiązków księży, MF odpowiedziało, że duszpasterstwo KAS prowadzi szereg akcji ogólnopolskich z udziałem pracowników KAS i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz udziela wsparcia w diecezjalnych i lokalnych akcjach duszpasterskich z udziałem pracowników i funkcjonariuszy. Do obowiązków kapelanów należy m. in.: organizowanie opieki duszpasterskiej dla pracowników i funkcjonariuszy KAS oraz ich rodzin, a także emerytów i rencistów KAS; organizowanie nabożeństw (np. z okazji Dnia KAS czy uroczystości państwowych); współorganizowanie uroczystości patriotyczno-religijnych z udziałem pracowników i funkcjonariuszy KAS. 

- Objęcie opieką duszpasterską KAS niewątpliwie wpływa pozytywnie na utrzymanie właściwej postawy moralnej pracowników i funkcjonariuszy KAS oraz na kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, w tym także szacunku do prawa i wykonywanego przez pracowników i funkcjonariuszy KAS zawodu - wyjaśniło MF w innym piśmie.

Zobacz również: W Ministerstwie Finansów nie ma dyskryminacji, ale kobiety zarabiają trochę mniej >>