Sąd Rejonowy w Częstochowie orzekł karę grzywny dla mieszkańca Częstochowy za uczestnictwo w nielegalnych zagranicznych zakładach wzajemnych. Przy wymierzaniu wysokości kary, sąd uwzględnił dochody sprawcy, jego warunki osobiste, stan majątkowy jak i możliwości zarobkowe.

Są to kolejne wyroki w sprawie ok. 17 tys. graczy – obywateli polskich, którzy uczestniczyli w nielegalnych grach hazardowych urządzanych przez zagraniczne firmy hazardowe na terytorium RP.

Zobacz też: Służba Celna apeluje o korzystanie z legalnych gier hazardowych >>

Jednocześnie Służba Celna informuje, że zabronione jest na mocy ustawy o grach hazardowych urządzanie gier hazardowych przez internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych, na które udzielono zezwolenia. Lista legalnych podmiotów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Zakazane jest także na mocy art. 107 § 2 Kodeksu karnego skarbowego pod groźbą kary grzywny albo kary pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie, uczestnictwo w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym.

Za udział w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym, organizowanym na terytorium RP, grozi bardzo dotkliwa kara pieniężna (od 560 zł do 16.128.000 zł.) lub kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie.

Osoba, która popełniła przestępstwo skarbowe, może skorzystać z instytucji czynnego żalu, który opiera się na art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem karze za przestępstwo albo wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynów zawiadomił o nim organ właściwy do ścigania. Należy jednak podkreślić, że sam czyn zabroniony powinien zostać naprawiony - tzn. konieczne będzie wyrażenie zgody na przepadek wygranych.