Działania te koncentrują się między innymi na:

- zwalczaniu polskojęzycznej reklamy i promocji gier hazardowych oferowanych przez podmioty zagraniczne,
- ściganiu osób czerpiących zyski z procederu pozyskiwania nowych klientów dla podmiotów zagranicznych, zwłaszcza branży bukmacherskiej,
- zapobieganiu przestępstwom skarbowym poprzez współpracę z hostingodawcami w zakresie uniemożliwiania dostępu do treści o niedozwolonej tematyce hazardowej,
- ściganiu uczestników nielegalnych gier hazardowych, m.in. gier losowych urządzanych przez internetowe kasyna gry oraz zakładów wzajemnych oferowanych przez zagraniczne spółki bukmacherskie.

W zakresie ścigania uczestnictwa w zagranicznych grach hazardowych Służba Celna uzyskała dotychczas informacje o ponad 24.000 graczy, którzy brali w nich udział, w tym 17.700 graczy, którzy uzyskali wygraną na łączną kwotę 27 mln zł. Wszczęto ponad 1.100 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe uczestnictwa w takich grach. Kolejne postępowania będą podejmowane w pierwszej kolejności wobec osób uzyskujących najwyższe wygrane z nielegalnych gier i kontynuujących proceder.

Udział w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym jest zagrożony dotkliwą karą pieniężną albo karą pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Kara ta może wynosić od 560 zł do 16.128.000 zł. Ponadto sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości. Przedawnienie karalności tych przestępstw skarbowych ustaje dopiero z upływem 5 lat od czasu ich popełnienia.

Osoba, która zorientowała się, że popełniła przestępstwo skarbowe, może skorzystać z instytucji czynnego żalu. Należy wówczas zawiadomić w formie pisemnej właściwy organ ścigania - urząd celny. Zgłoszenie musi zawierać szczegółowe dane, dotyczące popełnionego czynu, Ponadto nie może być prowadzone postępowanie dotyczące ujawnionego popełnienia czynu zabronionego - jeśli czynny żal zostanie złożony już po wykryciu przestępstwa, nie będzie on uwzględniony przez organy ścigania. Należy także wyrazić zgody na przepadek wygranych - czynny żal chroni tylko przed ewentualną grzywną lub karą pozbawienia wolności.