Wartość wpłaty stanowi 1/12 kwoty podatku rocznego obliczonego od dochodu wynikającego z deklaracji złożonej w poprzednim roku lub dwa lata wcześniej. Chcąc zatem rozliczać się w formie zaliczek uproszczonych w 2018 roku, pod uwagę bierze się dochód z 2016 lub z 2015 r., gdy w 2016 r. podatnik nie miał dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Konieczne zawiadomienie urzędu
Chcąc skorzystać z tej formy rozliczenia, trzeba poinformować naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienia dokonuje się w formie pisemnej do 20 lutego. Co istotne, organ podatkowy nie musi wyrazić zgody na stosowanie zaliczek uproszczonych. Podatnik wpłaca zaliczki przez cały rok w jednakowej wysokości. Ma jednak obowiązek dokonania rocznego rozliczenia podatku i dopłacić ewentualną różnicę.

Zaliczki płatne przez kilka lat
Zawiadomienia nie trzeba zgłaszać co roku. Dokument raz złożony będzie dotyczył również następnych lat, aż do momentu rezygnacji z tej formy rozliczenia.


Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand Roman NamysłowskiPodatki 2018 z komentarzem Crido Taxand >>