Przeciwnicy łączenia zaangażowania społecznego z promocją firmy uważają, że traci ono w takiej sytuacji swój zasadniczy cel – czyli bezinteresowną pomoc potrzebującym. Poza tym podkreślają, że jedynym prawdziwym celem prowadzenia biznesu jest zysk, a wszelkie inne działania są temu podporządkowane, w przypadku firmy komercyjnej trudno więc mówić o prawdziwym zaangażowaniu, chyba że informacja na ten temat nie jest podawana do publicznej wiadomości.

Tak czy inaczej marketingowym efektem działań pro publico bono jest zwiększenie rozpoznawalności firmy i tworzenie pozytywnych skojarzeń z jej działalnością, co z kolei przekłada się na większe zaufanie, wiarygodność i pozwala wyróżnić się spośród konkurencji. Zaangażowanie społeczne może być realizowane poprzez przekazywanie darowizn (finansowych i rzeczowych) na określony cel, sponsorowanie wydarzeń czy mecenat. W zamian za wsparcie wizerunek darczyńcy (nazwa, logo itp.) są eksponowane na materiałach informacyjnych i innych formach komunikacji ze strony obdarowanego.

Decydując się na którąś z tych form wsparcia potrzebujących i mając jednocześnie na uwadze efekt wizerunkowy należy umiejętnie dobrać beneficjenta pomocy. O ile duże, międzynarodowe korporacje chętnie wspierają sport (np. drużyny piłkarskie, czy skoczków narciarskich), o tyle małe firmy powinny skoncentrować się na działających w skali lokalnej mniejszych organizacjach realizujących cele społeczne czy kulturalne. Ważny jest związek pomiędzy działalnością darczyńcy i obdarowanego, nawet jeśli nie jest bezpośredni.

W przypadku podmiotów świadczących usługi profesjonalne dobrym rozwiązaniem jest wsparcie merytoryczne wybranych organizacji, np. poprzez udzielanie nieodpłatnych porad czy stałego doradztwa. Jest to alternatywa dla udzielania materialnego wsparcia, nie mniej cenna niż zaangażowanie finansowe.

Zaangażowanie społeczne firmy może być także realizowane poprzez prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego. Polega to na uwzględnieniu w swojej działalności takich kwestii jak ochrona środowiska, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, czy zwalczanie korupcji.

Warto wspomnieć, że wszelkie przejawy zaangażowania społecznego firmy komercyjnej stanowią doskonały temat do publikacji w mediach, które chętnie informują opinię publiczną o tego typu działaniach, i co do zasady robią to nieodpłatnie pod warunkiem, że informacja nie zawiera w sobie nachalnej promocji.