W Dzienniku Ustaw pod poz. 2418 opublikowano rozporządzenie ministra finansówzmieniające rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2434).

Rozporządzenie:

  • określa nowe wzory zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS,
  • zmienia wzory niektórych załączników do zeznań np. PIT/O,  PIT/B,  PIT/IP,
  • dodaje 2 nowe załączniki do zeznań: PIT/SE i PIT/WZ i określa ich wzory.

Wzory określone rozporządzeniem stosuje się do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Z kolei w Dzienniku Ustaw pod poz. 2432 opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2397 i Dz. U. z 2020 r. poz. 1940). Rozporządzenie określa nowe wzory PIT-4R, PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R, które będą miały zastosowanie do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2020 r. Natomiast nowy wzór PIT-11 będzie miał zastosowanie do rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Zobacz również: Rok 2020 ciężki dla podatników, nie tylko przez epidemię >>