Wydatki poniesione na zakup wycieczek będących nagrodami dla uczestników akcji promocyjnej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. IPPB5/423-594/10-4/JC.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, musi zachodzić związek przyczynowy polegający na tym, że poniesienie tego wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem interpretacji, spółka zamierza przeprowadzić akcję promocyjną adresowaną do podmiotów gospodarczych, z którymi zawarła umowę handlową na dystrybucję produktów. W ramach akcji, zgodnie z regulaminem, przyznawane będą nagrody za zakup odpowiedniej ilości produktów. Zdaniem spółki spełnione są tu kryteria sprzedaży premiowej.Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, działania te mogą wpłynąć na wzrost sprzedaży oferowanych produktów, a co za tym idzie, na osiągane przez spółkę przychody, dlatego wydatki na zakup nagród w akcji promocyjnej stanowić będą koszty uzyskania przychodów spółki.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl stan z dnia 23 listopada 2010 r.