Zdobyte w ramach pilotażu informacje i doświadczenie pozwolą wypracować docelowe rozwiązania z zakresu czasu pracy urzędów skarbowych, które będzie można wdrożyć w całym kraju. Działania mają na celu zwiększenie dostępności urzędów skarbowych w miastach, aglomeracjach oraz miejscowościach je otaczających, gdzie klienci ze względów zawodowych i komunikacyjnych nie są w stanie dotrzeć do urzędu do godz. 18:00 w wyznaczonym jednym dniu.

Do 30 listopada 2015 r. klienci wybranych czterech urzędów skarbowych aglomeracji warszawskiej oraz łódzkiej, w wydłużonych godzinach pracy będą mogli załatwić swoje sprawy na sali obsługi lub centrum obsługi.

Urzędy skarbowe objęte pilotażem (Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, Urząd Skarbowy w Zgierzu, Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany i Urząd Skarbowy w Piasecznie) będą czynne w następujących godzinach:

- poniedziałek 7.30 - 20.00,

- wtorek - piątek 7.30 - 15.30,

- sobota - 8.00 - 12.00.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa