Do Sejmu trafił projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, wniesiony przez rząd Mateusza Morawieckiego, który odnosi się m.in. do finansów samorządów. Zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji ustawy budżetowej na 2024 r. Rząd przewiduje na 2024 r. znaczny wzrost wpływów z podatków dochodowych, w których jednostki samorządu terytorialnego mają udziały. 

- Przewiduje się, że planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego (łącznie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią) z tytułu udziału we wpływach z PIT wyniosą w 2024 r. 72,9 mld zł, tj. więcej o 39,9 proc. od dochodów z 2023 r. Natomiast planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT wyniosą w 2024 r. 26,4 mld zł, tj. więcej o 20,9 proc. od dochodów z 2023 r. – zakłada projekt.

Autorzy projektu zaznaczają też, że w ustawie budżetowej na 2024 r. przewiduje się także wzrost subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego w stosunku do subwencji zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 r.(przed nowelizacją) o 20,5 proc.

Zgodnie z uzasadnieniem, w 2023 r. z budżetu państwa jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 14,3 mld zł. Środki te mają się przyczynić do wzrostu dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. z tytułu subwencji ogólnej o prawie 17 proc. w stosunku do środków z tego tytułu zaplanowanych w ustawie budżetowej. Jest to istotne wsparcie finansowe samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań własnych. Dodatkowe dochody mają stanowić uzupełnienie subwencji ogólnej. Będą mogły być wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących, ale również na cele inwestycyjne. Należy również zauważyć, że w zależności od sytuacji finansowej. Będą mogły być również wykorzystywane do finansowania wydatków budżetowych 2024 r. 

Czytaj również: Nowy rząd będzie raczej pracował na "starym" budżecie>>

 

POLECAMY