Wnioski o zwrot VAT na materiały budowlane do końca 2018 roku

Od 1 stycznia 2014 r. ma przestać funkcjonować system zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, a zaoszczędzone w związku z jego likwidacją środki mają sfinansować program wsparcia młodych ludzi w nabyciu własnego mieszkania.

Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych określa tryb stopniowego wygaszania systemu zwrotu VAT na materiały budowlane z zachowaniem praw nabytych. Zgodnie z najnowszą wersją projektu z 11 kwietnia 2013 r., beneficjenci, którzy rozpoczęli inwestycje przed 1 stycznia 2014 r. i udokumentują wydatki na zakup materiałów budowlanych, będą mogli korzystać z systemu na dotychczasowych zasadach jeszcze przez okres 5 lat.

Nowa wersja projektu określa też terminy składania wniosków o zwrot VAT. I tak w przypadku wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturą w okresie:

- od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. – wniosek należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2014 r.

- od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. – wniosek składa się nie później niż do 31 grudnia 2015 r.

- od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. – wniosek składa się nie później niż do 31 grudnia 2016 r.

- od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – wniosek należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2017 r.

- od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – wniosek składa się nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

W przypadku gdy wniosek składany będzie po raz pierwszy po 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu dotyczyć będą okresów liczonych od daty jego złożenia do 31 grudnia 2018 r.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: 19 kwietnia 2013 r.