"Ten wzmożony napływ informacji niekoniecznie oznacza, że wzrosła liczba nadużyć w Europie, ale wskazuje na większe zaufanie obywateli, instytucji i pozostałych partnerów do zdolności dochodzeniowych OLAF" - zaznaczono w komunikacie urzędu po opublikowaniu we wtorek raportu. Najwięcej zgłoszeń, bo 549 dotyczyło funduszy strukturalnych.

W 2013 r. OLAF otrzymał 1294 zawiadomienia, a w 2010 r. - 975.

"Widać, że coraz więcej spraw ma charakter ponadnarodowy, transgraniczny" - zaznaczył podczas prezentacji raportu dyrektor generalny OLAF Giovanni Kessler.

Zawiadomienie może zgłosić zarówno instytucja unijna lub państwowa, jak i podmioty prywatne. W 2014 r. sektor publiczny zgłosił 458 podejrzeń, a prywatny 959. Z Polski w zeszłym roku napłynęły 52 zgłoszenia, z czego 50 z sektora prywatnego.
OLAF po otrzymaniu zawiadomienia decyduje o otwarciu sprawy. Zgodnie z najnowszymi danymi, ten etap trwa dwa miesiące. "W ciągu ostatnich trzech lat OLAF skrócił czas trwania etapu selekcji o 70 proc. w stosunku do lat poprzednich" - napisano w komunikacie urzędu.

W zeszłym roku wszczęto 234 dochodzenia, a zamknięto 250. Średni czas trwania dochodzenia to 21 miesięcy. Może ono zakończyć się wydaniem zaleceń o charakterze finansowym, sądowym, administracyjnym lub dyscyplinarnym do realizacji przez właściwe organy krajowe. W 2014 r. OLAF wydał 397 rekomendacji, najwięcej w ciągu ostatnich pięciu lat. 253 zalecenia miały charakter finansowy, 101 sądowy, 15 dyscyplinarny, a 28 administracyjny.

Kwota środków z budżetu UE, których odzyskanie zalecił w 2014 r. OLAF, była również najwyższa spośród sum odnotowanych w ciągu ostatnich pięciu lat i wyniosła 901 mln euro wobec 402,8 mln euro w 2013 roku. "Środki te powinny stopniowo wracać do budżetu UE, w efekcie czego umożliwią one sfinansowanie innych projektów" - napisano w komunikacie OLAF.

Jak głosi komunikat, misją OLAF jest wykrywanie nadużyć dotyczących środków finansowych UE, prowadzenie dochodzeń i eliminowanie tych nadużyć. OLAF może prowadzić dochodzenia w sprawach dotyczących nadużyć finansowych, korupcji i innych przestępstw naruszających interesy finansowe UE w odniesieniu do wszystkich wydatków UE, niektórych obszarów dochodów UE, głównie opłat celnych oraz podejrzeń poważnych uchybień ze strony urzędników UE i członków instytucji UE.

Z Brukseli Filip Dutkowski (PAP)