Odpowiedź:
Tak, może Pan odliczać 50% podatku z faktur dokumentujących takie wydatki jak serwis samochodu, myjnia itp. (o ile Pańska działalność jest opodatkowana).
Uzasadnienie:
Przepisy VAT nie uzależniają możliwości dokonywania odliczeń od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych od ich zaliczenia do środków trwałych. W konsekwencji jak najbardziej dopuszczalne jest odliczanie VAT od takich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych, które do środków trwałych zaliczone nie są (oczywiście, o ile samochody te są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych – zob. art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.).
W przypadkach takich w grę wchodzi zarówno dokonywanie pełnych odliczeń (jeżeli spełnione są warunki określone przepisami art. 86a u.p.t.u.), jak i dokonywanie odliczeń w ramach limitu 50% (zob. art. 86a ust. 1 u.p.t.u.). A zatem nie ma przeszkód, aby odliczał Pan 50% podatku z faktur dokumentujących takie wydatki jak serwis samochodu, myjnia itp. (do końca czerwca 2015 r. wyłączone jest natomiast odliczanie VAT z faktur za paliwo do przedmiotowego samochodu – zob. art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 312).
Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 21 grudnia 2014 r.