Na program  organizowanej przez Wolters Kluwer VI Edycji Cyklu Seminariów dla Doradców Podatkowych „Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego” składa się seria 6 praktycznych seminariów w różnych miastach w Polsce. Spotkania poprowadzą przede wszystkim doświadczeni sędziowie NSA i WSA oraz doradca podatkowy, których wiedza, praktyka doradcza, doświadczenie orzecznicze i zarazem dorobek piśmienniczy gwarantują najwyższą jakość merytoryczną wykładu oraz staranny dobór prezentowanych spraw.

Celem programu jest przedstawienie doradcom podatkowym najbardziej doniosłych orzeczeń krajowych sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE z zakresu podatku od towarów i usług wraz z ich konsekwencjami dla interpretacji przepisów polskiego prawa podatkowego. Do najistotniejszych zagadnień polskiego podatku od towarów i usług zostaną omówione kluczowe orzeczenia europejskie, wskazane i skomentowane, odpowiadające im orzeczenia polskich sądów administracyjnych wraz z wyjaśnieniem kluczowych wątpliwości związanych z interpretacją stosownych przepisów Dyrektywy 112, polskiej ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów do niej wykonawczych. Na tle wniosków płynących z orzecznictwa prelegenci przedstawią jak się zmieniały i jakie skutki niosły za sobą zmiany przede wszystkim polskiej ustawy o podatku od towarów i usług dla praktyki podatkowej.

Seminaria odbędą się w dniach:
• 18 maja 2015 r. - Wrocław
• 21 maja 2015 r. - Poznań
• 25 maja 2015 r. - Warszawa
• 29 maja 2015 r. - Gdańsk
• 1 czerwca 2015 r. – Kraków
• 2 czerwca 2015 r. – Katowice

Szczegółowy program seminariów, sylwetki prelegentów oraz zapisy dostępne są na stronie
http://www.konferencja.abc.com.pl/orzecznictwo

Koszt udziału w konferencji to 99 zł netto + 23 proc VAT. Zarejestruj się już dziś!

Program szkoleniowy „Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego” powstaje przy współpracy regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Patronem merytorycznym programu jest Vademecum Doradcy Podatkowego, Przegląd Podatkowy oraz Lex Biblioteka Podatkowa.

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, w wymiarze 4 godzin i zostanie potwierdzony otrzymaniem stosownego certyfikatu uczestnictwa.

Zobacz także książkę "VAT. Wybór orzecznictwa" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>