Mają one zapobiegać obchodzeniu dyrektywy w celu unikania opodatkowania oraz zapewnienie większej spójności w jej stosowaniu w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Klauzula ułatwi także państwom członkowskim walkę z agresywnym planowaniem podatkowym przez grupy przedsiębiorstw oraz zapewni bardziej sprawiedliwe opodatkowanie w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej w UE. Państwa członkowskie muszą wdrożyć nowe przepisy do końca 2015 r.

Komisja Europejska przedstawiła także plan pracy na 2015 r. W obszarze podatków Komisja zwiększy wysiłki w zakresie walki z oszustwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania oraz zapewnienia sprawiedliwych i przejrzystych praktyk podatkowych.