- Chcemy mieć aktywny udział w procesie tworzenia dobrego, jasnego prawa dla przedsiębiorców. Bardzo ważne dla bezpieczeństwa biznesu jest określenie gdzie kończy się dozwolona optymalizacja – uważa prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych podczas konferencji na temat granic optymalizacji, która odbyła się 9 maja 2018 r. w Łodzi.

Doradcy podatkowi: Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym to bubel prawny >>

Podatek nie musi być maksymalny
Konferencję współorganizowały Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi. Głównym celem spotkania było uświadomienie ustawodawcy, że doradcy podatkowi są przeciwni agresywnej optymalizacji, ale popierają korzystanie przez przedsiębiorców z możliwości obniżania obciążeń podatkowych wszelkimi niezabronionymi prawem sposobami. Przedsiębiorca powinien mieć wybór w granicach dozwolonych prawem – podkreślił prof. Mariański. Zapewnił, że doradcy podatkowi stoją na straży praw podatników do zapłaty prawidłowej kwoty podatku, ani większej, ani mniejszej. Prawem podatnika jest natomiast korzystanie z wszelkich regulacji pozwalających na wybór form i zasad opodatkowania, nawet gdy prowadzi to do zapłaty niższego podatku. Stanowisko to było eksponowane przez wielu uczestników konferencji.

Doradca podatkowy wie, że nic nie wie >>

Sprawiedliwość systemu podatkowego
Ważnym elementem konferencji była debata oksfordzka. Prof. Mariański stawiał pytanie, czy system podatkowy jest sprawiedliwy i czy sprawiedliwie redystrybuuje dochody budżetowe. Podkreślał, że podatek ograniczeniem naszej własności i wolności. Prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wskazywała jednak, że podatki są podstawą umowy społecznej między społeczeństwem a państwem. Pojawiło się od razu pytanie, czy jeżeli państwo źle dystrybuuje - według podatnika - te dochody to, czy przysługuje mu prawo wypowiedzenia tej umowy społecznej. Zdaniem prof. Mączyńskiej, to niemożliwe. Doprowadziłoby to do nieprawdopodobnego chaosu. Ocenić państwo podatnicy mogą przy urnach wyborczych. Zwróciła jednak uwagę, że efektywność  naszego systemu podatkowego jest jednak skrajnie niezadawalająca.

Uczestnicy debaty podkreślali, że granice optymalizacji powinno wyznaczać prawo.
- To nie jest tak, że zasada swobody umów określona w kodeksie cywilnym ma wyższość nad regułą klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania. I ten fakt doradcy podatkowi muszą uświadamiać swoim klientom – podkreślał Filip Świtała, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów. Zapewnił również, że MF planuje przeprowadzić konsultacje w zakresie granic optymalizacji, aby wydać wytyczne w tej kwestii.

Czytaj również - Prof. Mariański: Doradcy nie będą donosić na swoich klientów >>