Przy sporządzaniu wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane na podstawie faktur z 2010 r. warto korzystać z bazy powiązań między klasyfikacjami.

Zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Zwrot VAT możliwy jest jedynie na podstawie faktur dokumentujących nabycie materiałów budowlanych, które zostały ściśle określone przez ministra infrastruktury. Obowiązujący od 1 stycznia 2011 r. wykaz materiałów budowlanych objętych zwrotem sporządzony został na podstawie klasyfikacji PKWiU z 2008 r., która dla celów podatkowych obowiązuje od początku roku. Ubiegając się obecnie o zwrot VAT za materiały budowlane, podatnicy mogą również rozliczać faktury wystawione przed 1 stycznia 2011 r., kiedy to na gruncie ustaw podatkowych stosowana była klasyfikacja z 1997 roku.

Trudności z ustaleniem, czy posiadany na fakturze symbol PKWiU z 1997 r. odpowiada temu zawartemu w obecnie obowiązującym wykazie materiałów budowlanych uprawniających do zwrotu można rozwiązać „przekładając” symbole PKWiU z 1997 r. (wykazanych na fakturze VAT) na symbole PKWiU z 2008 r. (wykazane w wykazie ministra infrastruktury). W tym celu osoba ubiegająca się o zwrot podatku powinna skorzystać z bazy powiązań pomiędzy poszczególnymi klasyfikacjami statystycznymi.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 13 kwietnia 2011 r.