Taksonomia MSSF stanowi zakodowaną w formacie XBRL listę pozycji ujmowanych w sprawozdaniach finansowych, który umożliwia użytkownikom precyzyjne wyszukiwanie odpowiednich informacji zawartych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego, jak również w informacjach zamieszczanych dodatkowo.

Wraz z aktualizacją taksonomii MSSF na 2014 r. IASB opublikowała Przewodnik po taksonomii MSSF, w którym przedstawiono zakres taksonomii MSSF oraz wyjaśniono wykorzystaną terminologię.

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego