Pierwsza z nich, to odwaga rozumiana jako gotowość do podejmowania ryzyka w celu osiągania swoich zamierzeń,  bez gwarancji sukcesów. Druga to wizja, czyli jasny pomysł dotyczący tego, co chce się osiągnąć oraz pełne przekonanie i chęć realizacji tego celu. Wizja – zdaniem Tracy’ego jest podstawą udanego planowania strategicznego i zarządzania. Ważna jest również uczciwość  - całkowita szczerość we wszystkich podejmowanych działaniach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnętrz firmy, a także prawdomówność, niezależnie od sytuacji i okoliczności. Rzadką, niestety, cechą osób zarządzających jest pokora – kolejna właściwość dobrego przywódcy. Wcale nie musi wykluczać silnego charakteru i zdecydowania. Tracy określa pokorę jako pewność siebie oraz samoświadomość postrzegania wartości w innych bez poczucia zagrożenia, a także umiejętność przyznania się do błędów i braku wiedzy na wszystkie możliwe tematy. Poważną przeszkodą na drodze do sukcesu jest często duma, która nie pozwala na otwarcie i uczenie się od innych. Kolejna cecha wybitnego przywódcy to planowanie strategiczne, czyli zdolność patrzenia naprzód, w celu przewidywania z dużą dokładnością rynkowych trendów na długo przed konkurencją. Istotna jest umiejętność koncentracji - na potrzebach firmy oraz na sytuacji, a także wynikach które mają być osiągnięte - przez samych przywódców i ich firmy. Wreszcie jako siódmą cechę Tracy wymienia współpracę – zdolność motywowania ludzi do działania i wzajemnej współpracy. Brian Tracy w bardzo prosty, ale jakże trafny sposób, definiuje czym jest przywództwo: to umiejętność nakłonienia ludzi do pracowania z ich własnej woli.

W tekście bazowano na publikacji z bloga Briana Tracy’ego, blog.briantracy.pl.