Koncepcja może mieć zastosowanie również w marketingu usług profesjonalnych. Przecież u podstaw wielu kampanii informacyjnych i promujących doradztwo podatkowe następuje odwołanie do jednej z podstawowych potrzeb każdego człowieka – bezpieczeństwa. Analizując pod tym kątem koncepcję Maslowa można znaleźć więcej elementów łączących poszczególne piętra piramidy z tym, czego oczekuje klient kancelarii podatkowej lub biura rachunkowego.

U podstaw konstrukcji najważniejszych potrzeb człowieka leży fizjologia, czyli to, co jest mu potrzebne do przeżycia: jedzenie, picie, schronienie, ale także brak napięcia nerwowego i spokojny sen. Już na tym podstawowym pułapie można doszukać się argumentu przemawiającego za tym, że współpraca z ekspertem uwalnia przedsiębiorcę od destrukcyjnego wpływu stresu wywołanego niepewnością i obawami związanymi ze sferą rozliczeń podatkowych, a konsekwencji zabezpieczeniem bytu swojego i najbliższych.

Drugi poziom piramidy to potrzeba bezpieczeństwa - w tym także bezpieczeństwa ekonomicznego - jak wspomniano wcześniej jest ona najważniejszą przyczyną, dla której przedsiębiorcy nie mający wystarczającej wiedzy specjalistycznej oddają sprawy finansowe swojej firmy w ręce eksperta od podatków.

Kolejne piętro piramidy Maslowa zajmuje potrzeba przynależności – w przypadku przedsiębiorców będzie to chęć bycia częścią grupy ludzi, którzy odnieśli sukces w biznesie, a ten z kolei jest możliwy tylko przy współdziałaniu i wsparciu ze strony innych osób. Profesjonalna pomoc fachowców z różnych dziedzin (w tym podatków i księgowości) zwiększa szanse na rozwój i uznanie w oczach innych przedsiębiorców.

Wreszcie szacunek i prestiż – to obok poczucia bezpieczeństwa – druga niezwykle istotna potrzeba ludzi prowadzących własny biznes. W sferze formalnej współpraca z kancelarią podatkową stanowi ważny argument dla kontrahentów, partnerów biznesowych, ale również  urzędów i instytucji, z którymi styka się przedsiębiorca. Oznacza bowiem, że kwestie rozliczeń podatkowych prowadzi nieprzypadkowa osoba, lecz w pełni do tego przygotowany profesjonalista, co daje gwarancję zaufania i bezpieczeństwa we współpracy, a w konsekwencji przekłada się na szacunek i prestiż. Jedną z przyczyn wygranego przetargu jest niejednokrotnie powołanie się na wieloletnią współpracę z kancelarią podatkową.

W przekazie promocyjnym warto pamiętać o dostrzeżeniu i wskazaniu związku pomiędzy oferowanymi usługami a podstawowymi potrzebami człowieka wskazanymi w słynnej piramidzie Maslowa, ponieważ warunkiem sukcesu jest zaoferowanie to, czego w rzeczywistości oczekuje (potrzebuje) klient.

Dowiedz się więcej z książki
Doradca podatkowy. Jak z sukcesem prowadzić kancelarię, biuro rachunkowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł