Zgodnie z projektem, odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania mają być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 65 proc.

Taka sama stawka podatku ma obowiązywać od odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę albo o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia podatnika otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub o świadczenie usług wiążącej go ze spółką

Nowelizacja ustawy o PIT  miałaby wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł