Chodzi o projekt rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1547). Krajowy System e-Faktur (KSeF) w założeniu ma być systemem teleinformatycznym, służącym do otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Po wprowadzeniu do niego danych faktury, będzie on przydzielał dokumentowi unikalny numer identyfikujący oraz weryfikował zgodność danych zawartych w takiej fakturze ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. Faktura ma być uznawana za wystawioną i doręczoną w dniu przydzielenia przez system dokumentowi numeru identyfikacyjnego.

Jan Sarnowski, wiceminister finansów, podkreślał, że projekt stanowi jeden z elementów rewolucji technologicznej w Polsce, a rozwiązanie zostało sprawdzone w różnych krajach, m.in. we Włoszech i w Portugalii, i jest bezpieczne. Ocenił, że nowe narzędzia pozwolą administracji skarbowej dalej zmniejszać lukę VAT.

Nowe rozwiązanie będzie miało charakter fakultatywny. Według wiceministra Sarnowskiego, od 1 stycznia 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne. Jak zaznaczył, ten termin nie został zapisany w projekcie, gdyż trwa proces derogacyjny w Brukseli.

Czytaj również: MF: Dane w Krajowym Systemie e-Faktur będą bezpieczne

Co da skorzystanie z e-faktury?

Zdaniem Ministerstwa Finansów, skorzystanie z e-faktury przyspieszy zwrot VAT. Poza tym faktura trafi do bazy danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów. Korzystający z e-faktur będą mieli pewność, że trafi ona do kontrahenta, a dzięki standaryzacji dokumenty te będą łatwiejsze w użyciu i łatwiejsze będą wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach finansowo księgowych.

Według rządu, wprowadzane rozwiązania mają na celu uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług. Zmiany dotyczą uproszczeń w wystawianiu faktur korygujących, w tym zmniejszenia liczby elementów takiej faktury, faktur zaliczkowych oraz fakultatywnego stosowania duplikatów faktur. Według autorów projektu, przyczynią się one do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT i uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców poprzez zdalne monitorowanie przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami oraz umożliwią zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku zakładanego zwiększenia poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami.