Rząd wstępnie przyjął projekt budżetu na posiedzeniu 6 września. Zapisano w nim maksymalny deficyt 47,7 mld zł, przy dochodach na poziomie 276,5 mld zł i wydatkach na poziomie 324,2 mld zł. Założenia makroekonomiczne nie zmieniły się względem wcześniej planowanych: 2,5 proc. wzrostu PKB i 2,4 proc. średniorocznej inflacji.

map/ osz/ je/