Do sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (tzw. czwarta ustawa deregulacyjna). Jedna z proponowanych zmian dotyczy systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych. Od1 stycznia 2015 roku dotychczas obowiązujący system zastąpiony zostanie systemem ryczałtowym.

Zobacz: Będzie ryczałt za prywatne używanie samochodu służbowego >>

Zdaniem Łukasza Czucharskiego z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, aktualnie trudność sprawia przede wszystkim ustalenie wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Zmiany mają za zadanie wyeliminować dotychczas zgłaszane problemy i ułatwić podatnikowi rozliczenie świadczenia.

W obecnym stanie prawnym jednym ze sposobów określania wartości świadczenia jest założenie, że pracownik otrzymał je od pracodawcy w wysokości wartości wynajęcia takiego samego pojazdu w wypożyczalni samochodów. Po wprowadzeniu systemu ryczałtowego przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w przypadku jego prywatnego wykorzystania przez pracownika. Zniknie też problem ustalenia właściwej stawki wynajmu danego pojazdu.

Na mocy nowelizacji stawki zostaną określone wprost przepisem ustawy. Ustawodawca ustalił wartość takiego świadczenia na 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 oraz 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. Jeżeli samochód będzie wykorzystywany do celów prywatnych tylko przez część miesiąca, to wartość ustalana będzie za każdy dzień użytkowania w wysokości 1/30 ww. kwot.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>