Oszustwa ujawnione zostały w wyniku wspólnych działań Kontroli Skarbowej, organów ścigania oraz słowackiej administracji podatkowej. Grupa działała na terenie Polski, Czech i Słowacji. Kilkadziesiąt firm zaangażowanych w nielegalny handel stalą budowlaną, świadomie i celowo wykorzystywało mechanizmy konstrukcyjne podatku VAT, uzyskując w ten sposób korzyści finansowe. Przestępcy działali od 2009 roku i wystawili ponad 6,5 tys. fikcyjnych faktur na kwotę ponad 700 mln zł.

Zobacz: Wyłudzenia VAT znacząco uszczuplają budżet państwa >>

Organizatorzy pełnili w łańcuchu aktywną rolę: inicjowali transakcje obrotu stalą, współtworzyli ciąg transakcji w tym pomiędzy podmiotami pełniącymi rolę słupów i buforów, koordynowali płatności, transport oraz obrót fakturowy. Pomiędzy poszczególnymi firmami istniały powiązania personalne i finansowe. Wykorzystywanie pozornych wewnątrzwspólnotowych dostaw stali pozwoliło na uzyskanie korzyści w postaci nienależnego zwrotu podatku VAT.

W komunikacie przedstawiony został scenariusz według którego działali oszuści. Towar wywieziony za granicę w celu upozorowania rzeczywistego charakteru transakcji następnie wprowadzany był na terytorium kraju za pośrednictwem spółek pełniących rolę znikających podatników. Ich rolą było niezapłacenie podatku VAT od pierwszej transakcji krajowej oraz wystawienie faktury z podatkiem naliczonym podlegającym odliczeniu na kolejnym etapie fakturowego obrotu. Finalnie kolejny w łańcuchu faktycznie działający podmiot posiadał fakturę z podatkiem naliczonym, który pomniejszał podatek należny z tytułu sprzedaży.

Zobacz: Karuzele VAT zwiększają lukę podatkową >>

Ten nielegalny proceder pozwalał podmiotom działające na kolejnym etapie oszustwa na oferowanie na rynku towarów po konkurencyjnych cenach, niższych niż ceny producenta (huty polskie). Znikający podatnicy celowo wykazywali przeważnie kilka dostaw w jednej łącznej fakturze VAT, co miało skomplikować ich powiązanie z konkretnymi wcześniejszymi transakcjami.