W grudniu ubiegłego roku resort finansów poinformował o jednym z priorytetów na 2016 r. jakim będzie badanie cen transferowych. W II kwartale 2016 r. zostaną przeprowadzone kontrole skoncentrowane na podmiotach, które w ubiegłych latach nie zapłaciły w ogóle podatku CIT, pomimo znacznej dynamiki przychodów.

Polskie publikacje koncentrują się na ogół na jednym aspekcie cen transferowych, tj. na przygotowaniu ich dokumentacji. Żadna publikacja w sposób kompleksowy nie omawiała dotąd tego zagadnienia od strony finansowej. Praktyka doradcza oraz szkolenia pokazują, że jest to kwestia, która budzi zainteresowanie kadry menedżerskiej oraz osób pracujących w finansach i księgowości.

Książka Tomasza Kosieradzkiego i RadosławaPiekarza "Ceny transferowe. Nowe zasady dokumentacji" wypełnia tę lukę. Omówiony w niej został po kolei proces ustalania cen transferowych zilustrowany konkretnym praktycznym przykładem. Autorzy posługują się przy tym językiem zrozumiałym dla osób pracujących w finansach. Do przepisów prawnych odwołują się tylko w tych miejscach, w których jest to niezbędne dla właściwego zrozumienia zagadnienia. Kwestią zupełnie unikatową na rynku polskim jest dokładne omówienie zagadnień związanych z restrukturyzacją biznesu.

W książce uwzględniono rewolucyjne zmiany dotyczące cen transferowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku. Do poruszonych tu zagadnień należą m.in. metody ustalania cen transferowych, przygotowanie dokumentacji i opracowanie analizy porównawczej. Szczegółowo omówiono aktualne aspekty prawne dotyczące cen transferowych, takie jak restrukturyzacja działalności gospodarczej, przygotowanie tzw. opisu transakcji czy identyfikacje podmiotów powiązanych.

Publikacja ma charakter praktycznego przewodnika, zawiera bowiem między innymi:

- przejrzyste objaśnienia sposobu zastosowania wskazanych metod,

- wzory dokumentacji cen transferowych, w tym tzw. dokumentacji local file i master file,

- przykład analizy porównawczej,

- przykłady restrukturyzacji działalności gospodarczej wraz z zaawansowanymi metodami ustalania rynkowości takich restrukturyzacji (m.in. analizą scenariuszową),

- omówienie odpowiedzialności zarządu i sankcji w zakresie cen transferowych,

- przybliżenie zasad wyceny transakcji finansowych (pożyczek, gwarancji, poręczeń).

 

Książka przeznaczona jest dla osób zarządzających finansami spółek, kontrolerów finansowych, księgowych, doradców podatkowych, prawników i wykładowców akademickich.

 

 

Dowiedz się więcej z książki
Ceny transferowe. Nowe zasady dokumentacji
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł