Ministerstwo Finansów z sukcesem zakończyło negocjacje związane ze zmianą umów podatkowych z państwami znanymi jako „raje podatkowe”, m.in. z Cyprem. Z nowej umowy zostanie jednak wyłączona korzystna dla przedsiębiorców klauzula tax sparing, która dotychczas była głównym atutem tego państwa.

Na Cyprze zostało dotychczas zarejestrowanych około tysiąca polskich spółek. Chciały one wykorzystać fakt, iż państwo to oferowało niskie podatki w porównaniu do tych, z którymi muszą się zmagać w Polsce. - Takie rozwiązanie budziło zainteresowanie coraz większej liczby przedsiębiorców. Trudno się temu dziwić zwłaszcza biorąc pod uwagę nasz skomplikowany i uciążliwy system podatkowy, w którym polski przedsiębiorca wciąż traktowany jest jak potencjalny oszust – mówi ekspert Pracodawców RP, Emilia Podębska, która zwraca uwagę nie tylko na problem związany z małą liczbą ulg, jakie można uzyskać rozpoczynając działalność. - Chodzi również o wysokość podatków i koszt ich rozliczania, które podatnicy muszą ponosić w trakcie prowadzenia działalności – mówi Emilia Podębska.

Ministerstwo Finansów uznało jednak, że problemem są sami podatnicy i uzgodniło ze stroną cypryjską, że klauzula tax sparing, która pozwala na zaliczenie na poczet należnego podatku kwoty daniny odprowadzonej w drugim państwie, zostanie z konwencji usunięta. Zmianie ulegną też regulacje odnoszące się do menedżerów spółki, którzy nie są rezydentami Cypru.

Jeśli Rada Ministrów wyrazi zgodę na podpisanie protokołu i do Sejmu trafi odpowiednia ustawa, nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. – Trzeba podkreślić, że Ministerstwo Finansów bardzo sprawie poradziło sobie z kwestią klauzuli tax sparing. Dobrze byłoby, aby resort tak samo skutecznie zajmował się normowaniem pozostałych przepisów podatkowych – mówi Emilia Podębska.

źródło: www.pracodawcyrp.pl