Z okazji tego jubileuszu na stronie Przeglądu Podatkowego są dostępne wybrane przez redakcję pojedyncze artykuły z bieżących numerów, do pobrania. W kwietniu tego roku udostępniona została publikacja Małgorzaty Sęk "Odpowiedzialność podatkowa pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego", w której przeprowadzona została analiza nowej instytucji polskiego prawa podatkowego, jaką jest obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. odpowiedzialność tego pełnomocnika za zaległości podatkowe podatnika powstałe w pierwszych sześciu miesiącach działalności. W artykule zbadano cel i zakres podmiotowy i przedmiotowy tej instytucji. Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa związane z niedookreślonymi sformułowaniami wykorzystanymi w konstrukcji przepisów dotyczących tego zagadnienia. Dużo uwagi poświęcono też kontekstowi unijnemu, w tym kwestii dobrej wiary pełnomocnika, która w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości może odgrywać duże znaczenie.

Zobacz artykuł: "Odpowiedzialność podatkowa pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego" >>

Publikowane w Przeglądzie Podatkowym  artykuły cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień, gdyż ich autorami są znani i cenieni eksperci w swoich dziedzinach - wykładowcy katedr prawa podatkowego i prawa finansowego wyższych uczelni, doradcy podatkowi, prawnicy specjalizujący się w prawie podatkowym, sędziowie sądów administracyjnych oraz pracownicy organów podatkowych.

Artykuły do pobrania – co miesiąc inny, zamieszczany ok. 15 dnia każdego miesiąca – znajdują się na stronie http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/oferta/przeglad-podatkowy w zakładce Artykuł z bieżącego numeru do pobrania

Przeczytaj: "Odpowiedzialność podatkowa pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego" >>