Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" jako ogólnopolskie niekomercyjne przedsięwzięcie przeprowadzono po raz pierwszy w 2003 r. Coroczne wyróżnienia są wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych, tym samym dla umiejętności i kompetencji pracowników administracji podatkowej.

Urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ocenie przedsiębiorców podlegały jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników.

W ankietach przedsiębiorcy wskazywali również na rzeczy, które powinny być zmienione, sugerowali m.in.: wydłużenie czasu pracy urzędów; zwiększenie liczby miejsc parkingowych; zapewnienie dyskrecji podatnikowi podczas omawiania jego indywidualnych spraw; zwieszenie ilości spraw, które można załatwić przez internet; organizowanie większej ilości szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie przepisów podatkowych i prowadzenia działalności gospodarczej; wyznaczenie osób do bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcą w sprawach pilnych; podawanie więcej informacji zawartych w wezwaniach do urzędu; umożliwienie podejmowania autonomicznych decyzji pracownikom niższych szczebli; skrócenie okres oczekiwania na interpretację przepisów; umożliwienie obsługiwania biur rachunkowych poza kolejnością.

Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do kanclerzy Lóż Regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym. Najwięcej urzędów zostało nagrodzonych w województwie mazowieckim - 13, śląskim - 7, zachodniopomorskim oraz lubelskim – po 6. Wśród nagrodzonych znalazły się dwa urzędy, które po raz 15. otrzymały wyróżnienia. Są to Urząd Skarbowy w Łukowie oraz Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku. Trzy urzędy wyróżnione podczas tegorocznej gali zdobyły tytuł po raz pierwszy.

Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymały tytuł Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy 2017. Prawo do jego używania przysługuje przez rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów