Najczęściej sprawcy odpowiadali za przestępstwa lub wykroczenia związane z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o PIT (43 proc.), w drugiej kolejności z VAT (33 proc.). W 95 proc. przypadków spraw karnych skarbowych sąd orzekał o winie oskarżonych, z czego tylko w 4 proc. warunkowo umorzył postępowanie.

Co trzecia kontrola prowadzona przez organy skarbowe kończy się wszczęciem postępowania karnego skarbowego - wynika z raportu NIK z 2015 r. Z kolei z analizy blisko 500 orzeczeń sądów powszechnych przeprowadzonej przez Crido Taxand i Crido Legal wynika, że najbardziej na ryzyko późniejszych sankcji narażeni są prezesi spółek kapitałowych. W 73 proc. przypadków postępowań karnych skarbowych do odpowiedzialności pociągany jest członek zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Z raportu wynika, że większość popełnionych czynów to przestępstwa karne skarbowe (75 proc.). Najczęstszą sankcją w przypadku skazania jest grzywna, której wysokość znacznie odbiega od maksymalnie dopuszczalnych wysokości. Na karę pozbawienia wolności skazywany jest tylko co dwudziesty winny przestępstwa skarbowego.

Najczęściej odpowiedzialność karna skarbowa związana jest z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o PIT (43 proc.), w drugiej kolejności znajdują się przestępstwa związane z VAT (33 proc.), a następnie z CIT (11 proc.). Chodzi m.in. o zarzuty dotyczące nieuiszczenia przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zaniżenie obrotu dla celów VAT lub zaniżenie podstawy opodatkowania, a także uporczywe niewpłacanie podatku w terminie.