Prawo celne ma tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z 25 czerwca 2013 r. w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu z 5 kwietnia 2013 r. opublikowany został tekst jednolity ustawy - Prawo celne (Dz. U. z 2013 r., poz. 727).

Ustawa reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego:

1) zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej i wywozu towarów z tego obszaru,

2) zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną,

3) sposób przekazywania informacji do celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej

- oraz związane z tym prawa i obowiązki osób, a także uprawnienia i obowiązki organów celnych.

Jest to pierwszy tekst jednolity ustawy - Prawo celne. Od ogłoszenia w 2004 r. tekstu pierwotnego ustawa była nowelizowana 12 razy. Należało więc już ujednolicić jej przepisy.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 26 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 26 czerwca 2013 r.