PR nie przynosi tak widocznych i szybkich efektów jak reklama – przeznaczając duże środki finansowe np. na reklamę radiową lub telewizyjna, czy kampanię billboardową nie należy jednak spodziewać się natychmiastowych efektów w postaci nowych zleceń. To sprawdza się zdecydowanie lepiej w przypadku reklamy towarów.

Działania PR, choć wymagają poświęcenia znacznie większej ilości czasu niż na reklamę, a na efekty trzeba czekać dłużej, dają większe szanse na powodzenie. Tu warto wskazać na najważniejsze różnice pomiędzy reklamą, a działaniami public relations. Po pierwsze, reklama zawiera elementy informacyjne, ale również nakłaniające do zakupu towarów lub usług. Tymczasem rolą PR jest przekazanie rzeczowego komunikatu – informacji, bez treści przekonujących do skorzystania z jakiejś oferty. Wykupując reklamę w prasie lub telewizji nadawca ma pełną kontrolę nad treścią przekazu.

W ramach strategii PR są opracowywane i wysyłane np. komunikaty prasowe, które mogą - ale nie muszą - być zamieszczane, trzeba również liczyć się z ewentualną zmianą objętości lub formy materiału. Działania PR wzbudzają jednak znacznie większe zaufanie niż tradycyjna reklama i są uznawane są za bardziej obiektywne niż reklama. Rolą PR-u powinna być realizacja dwóch podstawowych celów: informowania otoczenia o działalności firmy (komunikacji) oraz budowania jej pozytywnego wizerunku.

Kompleksowa strategia promocji usług profesjonalnych może zawierać zarówno instrumenty public relations jak i reklamę, przy czym działania te powinny się uzupełniać i służyć realizacji tego samego celu określonego w strategii. Jak pokazuje praktyka polskiego rynku usług prawnych, mimo stałej liberalizacji przepisów korporacyjnych reklama nie jest zbyt szeroko wykorzystywana i daleko nam do tak szerokiego korzystania z niej w usługach profesjonalnych, jak ma to miejsce na przykład w Stanach Zjednoczonych.