W 2013 r. Służba Celna zajęła ponad 370 mln szt. papierosów i ponad 460 ton tytoniu do palenia. Efektem 35 tysięcy przeprowadzonych dochodzeń było w ubiegłym roku wystawienie osobom próbującym wprowadzić na polski obszar celny wyroby tytoniowe pozbawione znaków akcyzowych około 34 tysięcy mandatów. Ich wartość wynosiła od 168 zł do 3.360 zł. W pierwszym półroczu 2014 r. przeprowadzono około 30 tysięcy dochodzeń, zakończonych wystawieniem 9 tysięcy mandatów.

Niezależnie od przemycanych wyrobów tytoniowych w sprawach karno-skarbowych Służba Celna zajmuje również samochody, w których dokonywano prób przemytu. Ich liczba z roku na rok rośnie – w 2012 r. zajęto ok. 600 samochodów, w 2013 – około 900 a w pierwszej połowie 2014 r. już ponad 500.

Zobacz: P rzemyt papierosów grozi utratą...samochodu >>

W stosunku do osób wielokrotnie podejmujących próby przemytu organy Służby Celnej wnioskują o kary dodatkowe. Obywatele polscy muszą liczyć się z unieważnieniem przez wojewodów paszportów. Cudzoziemcom wielokrotnie łamiącym polskie prawo grozi cofnięcie zezwolenia upoważniającego do przebywania w strefie przygranicznej w ramach małego ruchu granicznego a nawet umieszczenie w wykazie osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.

Działania zwalczające „szarą strefę" prowadzone są przez celników nie tylko na granicy wschodniej, ale też wewnątrz kraju (bazary, targowiska, inne punkty sprzedaży detalicznej). Podejmowany jest również monitoring ogłoszeń w internecie, dotyczących wyrobów akcyzowych. Prowadzone są również kontrole przesyłek pocztowych i kurierskich.

Zobacz też: Na granicach UE przechwycono ponad 800 mln przemycanych papierosów >>