Dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę dla firm mających największy wpływ na budowanie trwałych podstaw wzrostu gospodarczego. Chcemy aby Kompas Księgowo-Kadrowy wspierał małe i średnie przedsiębiorstwa. To w nich powstaje najwięcej miejsc pracy, są najbardziej elastyczne, najłatwiej dostosowują się do oczekiwań klientów, a także do zmieniających się warunków na rynku. Lepiej wykorzystują dostępne im czynniki produkcji i są bardziej rentowne. Niewątpliwie jest wiele barier utrudniających ich działalność. Oto lista dziesięciu najważniejszych barier utrudniających prowadzenie firmy według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości raport z 2011 r.

1. Pozapłacowe koszty pracy,

2. Brak przejrzystości, jednoznaczności podatków pośrednich (VAT),

3. Brak przejrzystości systemu podatku dochodowego od działalności gospodarczej,

4. Stawki podatku dochodowego od działalności gospodarczej,

5. Nieelastyczne prawo pracy,

6. Konkurencja ze strony szarej strefy,

7. Brak możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia,

8. Brak wykwalifikowanych pracowników,

9. Procedury administracyjne,

10. Konkurencja ze strony uprzywilejowanych przedsiębiorstw.

 

Jak sobie radzą Polscy przedsiębiorcy?

- Zapewniając sobie bieżący dostęp do aktualnej informacji a tym samym poczucie bezpieczeństwa przy stałej zmienności oraz niejednoznaczności przepisów prawa podatkowego. W tej kwestii Kompas Księgowo-Kadrowy jest najlepszym rozwiązaniem.

- Zwiększając konkurencyjność w innych obszarach niż koszty pozapłacowe: jakość, specjalizacja i dostosowywanie oferty do indywidualnych wymagań klientów. Poprzez współpracę, szkolenia czy publikacje http://www.profinfo.pl/biznes/kategoria.html .

- Tworząc nowe mikroprzedsiębiorstwa zamiast rozwijać istniejące, gdyż ze wzrostem skali działalności rośnie ryzyko podatkowe. Poszukiwanie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie ułatwia fachowa literatura http://www.profinfo.pl/biznes/wlasna-firma.