Zmiany w wysokości wynagrodzenia potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 28585. Resort wyjaśnił, że na rok 2019 przewidziano podwyżki wynagrodzeń i uposażeń dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Środki na ten cel zostały ujęte w planach finansowych jednostek organizacyjnych KAS.

Zobacz również: Dworczyk: Nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli >>

Podwyżki ustalone ze związkami

Zmiany w wysokości wynagrodzenia są m.in. efektem porozumienia Szefa KAS ze związkami zawodowymi z listopada ubiegłego roku. Określono w nim kwotę podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w 2019 r. w wysokości 655 zł brutto miesięcznie dla każdego zatrudnionego (pełniącego służbę w jednostkach KAS). Ministerstwo Finansów tłumaczy, że kwota podwyżka obejmuje wszystkie składniki wynagrodzeń i uposażeń, w tym również – skutki wzrostu wypłat o charakterze rocznym – dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i nagrody rocznej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Źródłem finansowania tych podwyżek są zarówno środki zagwarantowane w ustawie budżetowej na 2019 br. (do wysokości wynikającej ze wzrostu kwot bazowych o 2,3 proc.), jak i środki rezerw celowych budżetu państwa.

 


Podwyżka z dwóch etapach

W tym roku podwyżki dla pracowników wyniosą 605 zł miesięcznie brutto, dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej będzie to 606 zł miesięcznie brutto. Kwoty te zawierają również odpis na fundusze nagród za osiągnięcia zawodowe (3 proc. planowanych funduszy osobowych wynagrodzeń/uposażeń). W 2020 r. nastąpi wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i nagrody rocznej dla funkcjonariuszy w wysokości 50 zł/49 zł miesięcznie brutto.

Przeczytaj w LEX:

Warunki bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej >

Zarządzanie pracownikami w finansach i księgowości - poradnik dla HRBP >