W ramach trzech bloków tematycznych prawo, biznes, finanse zostały omówione zagadnienia, które powinny stanowić obszar zainteresowania każdego właściciela – menedżera prowadzącego kancelarię doradztwa bądź audytorską.

W spotkaniach wzięli udział doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci. Seminaria odbyły się w Katowicach, Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Podczas każdego ze spotkań byliśmy świadkami interesujących dyskusji panelowych z udziałem doradców podatkowych i biegłych rewidentów. Zostały omówione takie kwestie jak:

  • Czym się różni przywództwo od zarządzania
  • Cechy dobrego przywódcy
  • Jak motywować pracowników
  • Jak radzić sobie z ciągłymi zmianami
  • Rola umiejętności społecznych
  • Zasady asertywnego szefa
  • Asertywność w relacjach z klientem
  • Jak rozpoznać i rozbroić manipulacjęJak zapobiegać wybiegom erystycznym
  • Murphologia korporacyjna

W ramach programu każdej z konferencji odbyły się również wykłady poświęcone problematyce controllingu w funkcjonowaniu kancelarii - Controlling procesów drogą rozwoju nowoczesnej kancelarii, Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. – regulacje podatkowe, a także Leasing – regulacje podatkowe. 

Wykłady poprowadzili znani i doświadczeni doradcy podatkowi:

Waldemar Szewc, doradca podatkowy (Idea controllingu w funkcjonowaniu kancelarii. Controlling procesów drogą rozwoju nowoczesnej kancelarii)

Dariusz Malinowski, doradca podatkowy (Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. – regulacje podatkowe)

Marta Szafarowska, doradca podatkowy (Leasing – regulacje podatkowe)

Uczestniczący w konferencji doradcy podatkowi otrzymali bogate materiały szkoleniowe oraz wiele promocyjnych ofert na produkty Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż wszyscy uczestnicy seminariów otrzymali stosowne certyfikaty poświadczające udział. W przypadku doradców podatkowych, na ich podstawie mogą oni wzbogacić swoje konto punktowe w ramach obowiązkowego systemu doskonalenia zawodowego doradców podatkowych.

 

   

I edycja tego cyklu seminariów – została wysoko oceniona przez uczestników, którzy zgodnie twierdzili, iż otrzymali dużą i bardzo pomocną w codziennej pracy doradcy podatkowego czy biegłego rewidenta porcję informacji związanych z prowadzeniem kancelarii. 

Serdecznie zapraszam na kolejne edycje seminariów.