82% dyrektorów finansowych międzynarodowych korporacji biorących udział w Taxand Global Survey 2011 przyznało, że w ostatnim czasie doświadczyło wzrostu kontroli podatkowych. W takiej sytuacji firmy stoją przed dylematem - czy "wyjść naprzeciw" organom kontrolnym tworząc wewnątrz organizacji procedury, które usprawnią relacje z nadzorcami. Czy też nie wprowadzając ich, narażać się na jeszcze bardziej wzmożone i długotrwałe kontrole. Równocześnie, międzynarodowe korporacje są świadome tego, że wprowadzenie dodatkowych procedur i prowadzenie przejrzystej polityki podatkowej, choćby z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych, wiąże się dla nich z dodatkowymi kosztami (taką opinię wyraziło 84% badanych korporacji).

Problematyczne okazało się też szerokie komentowanie tematyki planowania podatkowego, m.in. w mediach, co - jak przyznało 51% badanych - ma negatywne konsekwencje dla reputacji organizacji. Z pewnością w "walce" z tymi wszystkimi problemami nie pomaga nastawienie zarządów do kwestii podatkowych - mimo obaw związanych z reputacją, jedynie 24% ankietowanych stwierdziło, że ich zarządy przywiązują odpowiednio dużą wagę do kwestii podatkowych.

Ceny transferowe największym wyzwaniem
Największym wyzwaniem dla międzynarodowych korporacji są ceny transferowe, jest to bowiem obszar poddawany najbardziej wnikliwej kontroli ze strony władz podatkowych.

Władze podatkowe coraz częściej uznają kwestię cen transferowych za obszar sporny. U podstaw tej opinii leży przekonanie, że międzynarodowe przedsiębiorstwa mogą "manipulować" strukturami cen transferowych w celu stworzenia korzystnej dla siebie sytuacji podatkowej. W konsekwencji takiego przekonania, władze podatkowe starają się podważać strategie cen transferowych stosowane przez globalne korporacje - komentuje Jarosław Antosik, partner w firmie doradczej Accreo Taxand, która należy do Taxand.

Lepsze stosunki, ale brak współpracy
Pomimo zwiększonej liczby kontroli skarbowych i podatkowych na całym świecie, Taxand Global Survey 2011 wskazuje, że blisko połowa międzynarodowych przedsiębiorstw uważa, iż ich stosunki z władzami podatkowymi uległy w minionym roku poprawie. Niemniej jednak, widoczne są zdecydowane różnice w zależności do kontynentu - najbardziej optymistyczni w swoich opiniach byli Azjaci (71% wskazań na poprawę), a najmniej Amerykanie (tylko 25%). W Europie do takiej konkluzji doszło 46% badanych.

Pozytywne opinie o współpracy z władzami podatkowymi są godną uwagi informacją, zwłaszcza biorąc pod uwagę wzmożone kontrole, zainteresowanie ze strony władz strategiami planowania podatkowego czy rozwijającą się współpracę pomiędzy organami kontrolnymi na szczeblu lokalnym i nie tylko. Niemniej jednak, przedsiębiorstwa międzynarodowe, jak również władze podatkowe, poświęciły w ostatnim czasie znaczne zasoby, aby poprawić wzajemne relacje. Działając w trudnych warunkach makroekonomicznych przedsiębiorstwa międzynarodowe mają przed sobą trudne wybory; mogą albo pogodzić się z działaniami władz podatkowych, próbując zbudować relacje opierające się na zaufaniu i przejrzystości lub działać jak dotychczas, co jednak w rezultacie wiąże się z częstszymi i dokładniejszymi kontrolami - dodaje Jarosław Antosik z Accreo Taxand.

Przyszłość: ujednolicenie?
Według Taxand Global Survey 2011 prawie trzy czwarte (74%) respondentów na całym świecie uznało ujednolicenie podatków za działanie pożądane, przy czym respondenci z Europy wyrazili większą pewność co do osiągnięcia tego celu, niż CFO z innych regionów świata.

Podatki niedoceniane przez zarządy
Pomimo zauważalnego wzrostu kontroli ze strony władz podatkowych i zainteresowania ze strony mediów oraz opinii publicznej, tylko 24% ankietowanych stwierdziło, że ich zarządy poświęcają kwestiom podatkowym "dużą uwagę". Połowa przedsiębiorstw międzynarodowych (50%) uznała, że sprawom podatkowym poświęca się tylko "pewną uwagę".

Oczywistym jest, że sprawom podatkowym poświęca się "pewną uwagę" na szczeblu zarządu, ale być może nie jest ona wystarczająca. Poprzez uczynienie polityki podatkowej firmy jednym z kluczowych zagadnień codziennego zarządzania organizacją, firmy będą w stanie lepiej optymalizować swoje zyski oraz zwiększą bezpieczeństwo swojego funkcjonowania, co przyczyni się do zwiększenia zwrotu dla akcjonariuszy. Jest to szczególnie istotne w trudnych warunkach ekonomicznych i w obliczu rosnących wymagań organów podatkowych - komentuje Jarosław Antosik z Accreo Taxand.