Do końca 2019 r. dla celów podatków dochodowych stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Od 1 stycznia 2020 r. będzie można stosować już najnowszą wersję klasyfikacji - PKWiU 2015. Bez tej nowelizacji, po 31 grudnia 2019 r. nie byłoby podstaw do odwoływania się w przepisach o podatku dochodowym do nowej klasyfikacji PKWiU 2015. Jak wynika z uzasadnienia, projekt ustawy nie wprowadza zmian o charakterze merytorycznym. Jego założeniem jest, aby wejście w życie nowych przepisów nie wpłynęło w żaden sposób na zmianę statusu prawnopodatkowego podatników. Celem jest jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

Zobacz również: Karnety medyczne i sportowe kosztem pracodawcy >>