Konsultacje z ekspertami pomorskiej administracji podatkowej odbędą się w sali konferencyjnej Izby Skarbowej w Gdańsku przy ul. Tkackiej 11/13 w godzinach 9.00 - 14.00. Osoby chętne do skorzystania z pomocy mogą zgłaszać się pod numerem telefonu: 58/30-02-462 w godzinach od 7.30 - 15.30 lub osobiście w siedzibie Izby Skarbowej.

Podczas spotkania osoby korzystające z porad będą mogły przesłać również wypełnioną deklarację przez internet bez konieczności użycia podpisu elektronicznego. Warunkiem skorzystania z tej formy rozliczenia jest przygotowanie następujących danych:
- NIP/PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia,
- kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2012 r.