Pytanie

Jestem osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego. Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów, jestem podatnikiem VAT. Kupiłem w ostatnim czasie dla siebie okulary korekcyjne do pracy przy monitorze komputera.

Czy od zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze mogę odliczyć VAT naliczony?

Odpowiedź

W przypadku zakupu okularów trudno mówić o wykorzystywaniu ich przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, nawet jeśli korzysta z nich tylko w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzasadnienie

Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych przez podatnika (zob. art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W mojej ocenie w przypadku zakupu okularów trudno mówić o wykorzystywaniu ich do wykonywania czynności opodatkowanych przez podatnika. Nawet jeśli z okularów tych podatnik korzysta tylko w czasie wykonywania tych czynności (prowadzenia działalności gospodarczej), zakup okularów pozostaje wydatkiem o charakterze osobistym i nie można go uznać za zakup towaru wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych.

Takie też stanowisko reprezentują w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lipca 2012 r., IBPP2/443-382/12/RSz, w której czytamy, że "wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu ochronę zdrowia Wnioskodawcy. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do poczynienia zakupu okularów korekcyjnych z odpowiednimi szkłami niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Pomimo wskazania, iż zakup okularów korekcyjnych jest niezbędny przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, powyższy zakup jest uwarunkowany Jego stanem zdrowia, a więc jest wydatkiem o charakterze osobistym niezależnym od prowadzenia działalności gospodarczej i jako taki nie może stanowić podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej".

Oczywiście podatnik może bronić stanowiska, że jeżeli okulary wykorzystywane są wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, wydatki związane z ich zakupem uprawniają do odliczania podatku naliczonego. Oznacza to jednak niemal pewny spór z organami podatkowymi.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów