Od 1 stycznia 2011 r. w ustawie o VAT zawarta została regulacja, zgodnie z którą od dostaw książek drukowanych oraz wydawanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach, oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, została objęta 5% stawką VAT. Nową stawkę VAT na książki, korzystające do tej pory z 0% stawki VAT, wprowadziła ustawa z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578).

MF w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19479) wypowiedziało się w sprawie zminimalizowania skutków przejściowych związanych z wprowadzeniem podwyżki stawki VAT dla dostawy książek. Zdaniem resortu przepisy przewidziane na okres przejściowy uwzględniają specyfikę sprzedaży książek oraz zasady regulujące obowiązek podatkowy z tego tytułu. Pozwolą uniknąć zwrotów i strat zarówno po stronie księgarzy, jak i samych czytelników oraz umożliwią dostosowanie się branży księgarskiej do nowych regulacji prawnych w tym zakresie.

W opinii MF postulowane przez środowisko księgarzy rozwiązanie, które zmierzało do dopisania do stanów inwentaryzacyjnych 6% VAT naliczonego, pozostawało w sprzeczności z zasadami rządzącymi tym podatkiem. Wprowadzenie 5% stawki VAT na książki było skutkiem wygaśnięcia derogacji zawartej w traktacie akcesyjnym z 2004 r., przedłużonej w grudniu 2007 r. na dalsze trzy lata, tj. do 31 grudnia 2010 r., dotyczącej możliwości stosowania 0% stawki VAT do dostaw książek.

 

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 5 stycznia 2011 r.