Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2017 r., stwarza dogodniejsze warunki dla rozwoju przemysłu stoczniowego - ma uruchomić masową produkcję statków w polskich stoczniach, w szczególności w stoczni w Szczecinie i w Gdyni.

Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wiceminister gospodarki morskiej poinformował, że 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie zapisy ustawy dotyczące zerowej stawki podatku VAT.

"Można powiedzieć, że najważniejsza część ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego wchodzi w życie od nowego roku” - powiedział uczestniczący w posiedzeniu komisji członek zarządu Remontowa Holding w Gdańsku Arkadiusz Aszyk.

Brzezicki wyjaśnił, że „Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ub. tygodniu notyfikował do Komisji Europejskiej elementy ustawy dotyczące zapisów o zryczałtowanym podatku i do czasu pozytywnego rozpatrzenia przez Komisję ten element ustawy o aktywizacji przemysłów okrętowych nie będzie aktywny”.

Zobacz: Polska czeka na decyzję KE ws. notyfikacji ustawy stoczniowej >>

"Jeżeli Komisja nie zgłosi żadnych zastrzeżeń i w ciągu dwóch miesięcy nie wyda oficjalnej decyzji, uznaje się, że decyzja jest pozytywna. KE może wydać decyzję wcześniej" - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. "Zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji jest jednym z instrumentów wsparcia przemysłu okrętowego wprowadzonym przez ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego (...) Stanowi instrument pomocy publicznej i jako taki musi uzyskać pozytywną opinię Komisji Europejskiej" - czytamy w komunikacie ministerstwa.

Podkreślono, że "przedsiębiorcy będą mogli dokonać wyboru podatku zryczałtowanego dopiero z chwilą wydania przez KE pozytywnej decyzji w zakresie jego zgodności z rynkiem wewnętrznym".

Ustawa wprowadza możliwość wyboru między obecnym 19-proc. CIT-em lub PIT-em a nowym zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1 proc. w zakresie budowy i przebudowy statków. Przewiduje też stosowanie zerowej stawki VAT na produkcję, import, części i wyposażenie dla jak najszerszego katalogu jednostek pływających - zgodnie z dyrektywą UE w sprawie VAT.

Nowe prawo przewiduje też poszerzenie katalogu nowych statków objętych zerową stawką VAT.

Brzezicki poinformował, że „jest rozszerzona zarówno lista jednostek, które mogą być sprzedawane bez VAT, jak też (...) wyposażenie nie tylko do statku remontowanego, ale również nowo budowanego - może być dostarczane do stoczni bez obciążania stoczni podatkiem VAT”. Ocenił, że „poprawia to wskaźniki kapitału obrotowego w stoczniach w sposób znaczący, przy zastosowaniu tej ustawy”.

Powiedział, że zerową stawką VAT objęte będą różnego rodzaju usługi - najmu, dzierżawy, leasingu, czarteru jednostek pływających oraz najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych jednostek. „Jest to dosyć szerokie uprawnienie dla stoczni” – ocenił.

Według obowiązujących dotychczas przepisów stocznie, zaopatrując się u swoich dostawców w komponenty związane z budową statku, płacą 23-proc. VAT. Po zakończeniu budowy, zgodnie z polskim prawem, stocznia występuje do budżetu państwa o zwrot tego podatku. W myśl nowej ustawy stocznia już na etapie wystawiania faktury za konkretne elementy czy komponenty nie płaciłaby VAT-u.

Wiceminister gospodarki morskiej poinformował podczas posiedzenia sejmowej komisji, że wdrożenie ustawy wymaga wielu dokumentów implementujących. Dodał, że obecnie resorty gospodarki morskiej oraz finansów pracują nad rozporządzeniami dotyczącymi m.in. wzorów i certyfikatów związanych z produkcją stoczniową.

Według szacunków rządu, dzięki stworzeniu warunków do dynamicznego rozwoju przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, powstanie w nich ok. 3 tys. miejsc pracy. (PAP)

bls/ pad/