Mieszkańcy województwa mazowieckiego lub mieszkający poza terytorium Polski będą mogli złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie akcyzy, PCC oraz podatku od spadków i darowizn do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Natomiast, jeśli chodzi o PIT i VAT, wnioski można będzie składać do dyrektorów Izb Skarbowych w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Katowicach. Wnioski o interpretacje dotyczące CIT będzie można zadawać dyrektorom z Izb Skarbowych w Warszawie, Poznaniu i Katowicach.

Zmiany wprowadza rozporządzenie ministra finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643).

Od 1 lipca 2015 r. będzie obowiązywał również nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego ORD-IN. Opłaty za wydanie interpretacji będzie można wpłacać jedynie na rachunek bankowy właściwego organu.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego