Potwierdziła to we wtorek prof. Teresa Czerwińska, minister finansów. Podkreśliła również, że mechanizm podzielonej płatności chroni uczciwych przedsiębiorców, ponieważ rozliczenia transakcji są bardziej transparentne. – W ciągu najbliższych tygodni planujemy przekazać projekt do konsultacji publicznych, tak by jego wejście w życie było możliwe na początku przyszłego roku – dodała. Wcześniej planowano, że zmiany w rozliczeniach dotkną niektóre branże już od marca 2019 r.

 

Split payment obowiązkowy, ale nie dla wszystkich

Obowiązek nie dotknie jednak wszystkich przedsiębiorców. Najprawdopodobniej będzie on dotyczyć wyłącznie transakcji dokonywanych w niektórych branżach pomiędzy podatnikami, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Split payment ma być obowiązkowy przy płatnościach dokonywanych w formie przelewów bankowych. Nie dotknie jednak wpłat gotówkowych. Po wejściu w życie nowych przepisów, podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce. Dodatkowo ma także zostać wprowadzony obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Zobacz również:
Nowa matryca stawek jeszcze nie teraz >>

Firmy czeka wymiana kas fiskalnych >>
 

Towary i usługi, które wymuszą podział płatności

Jak tłumaczy Tomasz Kassel z PwC, zgodnie z załącznikiem do projektu decyzji derogacyjnej mechanizm podzielonej płatności obligatoryjnie może być stosowany w odniesieniu do 152 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności mogą zostać objęte:

  • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe,
  • odpady, złom, surowce wtórne,
  • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde,
  • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe,
  • prawa do emisji gazów cieplarnianych,
  • roboty budowlane,
  • węgiel,
  • handel częściami do samochodów i motocykli. 

Więcej przydatnych materiałów na ten temat znajdziesz w LEX:

Fakultatywność zastosowania mechanizmu podzielonej płatności >

Split payment na przykładach >

Split payment w księgach rachunkowych >

Podzielona płatność w VAT w okresie przejściowym >