Autorzy artykułu opublikowanego w listopadowym numerze Przeglądu Podatkowego pt. Krok milowy w stronę elektronicznych rozliczeń podatkowych. Czy ewidencja JPK_VAT może zastąpić deklaracje VAT? opisują powody, dla których ten pomysł powinien być oceniany pozytywnie.

Zobacz również: MF zapowiada likwidację w 2019 r. niektórych deklaracji VAT  >>

Chodzi tu m.in. o ujednolicenie raportowania i zmniejszenie liczby obowiązków raportowych. Wskazują również na prawne, procesowe i techniczne wyzwania.

 


Zastąpienie deklaracji VAT plikiem JPK_VAT będzie wiązać się z licznymi kwestiami prawnymi, a także technicznymi. Żaden kraj w Unii Europejskiej jeszcze nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Jedynie w Hiszpanii przystąpienie do systemu SII (elektronicznego raportowania faktur) zwalnia z obowiązku składania informacji podsumowujących.

Więcej w listopadowym numerze Przeglądu Podatkowego >>