16 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe, dotyczące sposobu stosowania przepisów związanych z IP Box, tj. dotyczących dochodów uzyskiwanych z tytułu skomercjalizowanej własności intelektualnej. Wydany dokument jest uzupełnieniem dotychczasowych regulacji, które dla wielu podatników były niejasne, co w praktyce oznaczało, że ograniczona liczba podmiotów decydowała się korzystać z tego rozwiązania podatkowego. Ma ono jednak spory potencjał, co można zaobserwować na przykładzie krajów, w których przepisy obowiązują zdecydowanie dłużej, takich jak Luksemburg, Wielka Brytania czy Holandia. Podatnicy będą mogli wykazać dochód ze skomercjalizowanego IP w zeznaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego (od 2019 r.). Nie jest możliwe pomniejszanie podatku dochodowego od płaconych w trakcie roku zaliczek na CIT czy PIT.

 

Co zyskają podmioty, które skorzystają z objaśnień?

Przepisy dotyczące IP Box obowiązują od 1 stycznia 2019 r., a sposób ich stosowania jest wciąż niejasny dla podatników. Podatnicy, którzy zastosują w praktyce objaśnienia przygotowane przez MF, zostaną objęci ochroną przewidzianą w art. 14k-14m Ordynacji Podatkowej, tj. ochroną prawno-podatkową, tak jak w przypadku interpretacji ogólnej. Oznacza to mniej więcej tyle, że organ nie będzie mógł zakwestionować sposobu rozliczenia IP Boxa na preferencyjnych warunkach, jeżeli podatnik postępował zgodnie z objaśnieniami MF. Warto zaznaczyć, że objaśnienia podatkowe mają taką samą moc sprawczą jak interpretacja ogólna czy interpretacja indywidualna w sprawie stosowania przepisów podatkowych.

Zobacz również: IP BOX: Liczy się kreatywność, a nie rutynowe działanie >>

Co zawierają objaśnienia?

Objaśnienia uwzględniają praktyczne sposoby rozliczania IP Box w różnych spornych sytuacjach, które zostały podniesione w trakcie konsultacji publicznych. Jedną z nich jest sugestia MF, aby w przypadku skorzystania z preferencji IP Box wobec dochodów wygenerowanych z autorskiego prawa do programu komputerowego, złożyć stosowny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora KIS.

Zobacz również: Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej >>

Pokazuje to pewną niekonsekwencję MF i nie wpływa pozytywnie na poczucie pewności prawa wśród przedsiębiorców z branży IT. Objaśnienia opierają się przede wszystkim na wytycznych OECD (BEPS Plan działania nr 5), jak również w sposób komplementarny odnoszą się do innych przepisów podatkowych dotyczących ich stosowania m.in. do przypadków korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, bądź zwolnienia w ramach zezwolenia w SSE/decyzji o wsparciu. Zawierają także odniesienia do przepisów niepodatkowych w celu uzupełnienia wykładni ich właściwego stosowania. Objaśnienia pomagają więc zastosować IP Box w połączeniu z innymi instrumentami pomocowymi typu ulga BR czy decyzja o wsparciu.

 


Mapa postępowania

Podatnicy mogą skorzystać również z uproszczonej mapy postępowania dostępnej w objaśnieniach. Przede wszystkim konieczne jest zweryfikowanie kilku punktów „zapalnych”, niezbędnych do zastosowania IP Boxa, tj.:

  • zdefiniowanie czy przedsiębiorca prowadzi działalność badawczo-rozwojową prowadzącą do powstania kwalifikowanego IP,
  • zapewnienie stosownej ewidencji dochodu kwalifikowanego IP,
  • analiza rynkowości transakcji w przypadku uzyskiwania dochodu z tytułu kwalifikowanego IP w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi.

Radosław Graboś, doradca podatkowy, Head of Tax w Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy