W spotkaniu, które odbyło się 2-3 lipca 2015 roku w Rotterdamie, uczestniczyło ponad 150 osób – przedstawicieli administracji podatkowych państw członkowskich, wysokich rangą urzędników rządu Holandii, Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz innych organizacji międzynarodowych, praktyków podatkowych, przedstawicieli środowisk akademickich.

Zgromadzenie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie skutecznych rozwiązań i działań, które przyczyniają się do zwiększenia wsparcia dla dobrowolnego przestrzegania obowiązków podatkowych. Podczas sesji technicznej zapoznanano się z inicjatywami w zakresie: wdrożenie e-usług, zaangażowania pośredników podatkowych oraz zmniejszenia barier legislacyjnych i administracyjnych.

W trakcie posiedzenia podjęto także szereg decyzji administracyjnych, związanych z działalnością IOTA: zatwierdzono sprawozdanie z działalności w 2014 roku tj. sprawozdania audytorów wewnętrznych oraz sprawozdanie finansowe, zatwierdzono budżet i program działań IOTA na 2016 rok, wybierano kandydatów do funkcji statutowych IOTA na lata 2015/2016 oraz ustalono temat następnego Zgromadzenia Ogólnego.

IOTA jest jedyną europejską organizacją zrzeszającą administracje podatkowe 46 państw. Jej głównym celem jest zapewnienie płaszczyzny dla wymiany doświadczeń miedzy administracjami podatkowymi oraz pomoc techniczna w zakresie modernizacji administracji i systemów podatkowych w zakresie m.in. obsługi podatnika, zarządzania zasobami ludzkimi, dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa