W wyniku nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zaistniała konieczność nowej regulacji sposobu wydawania oraz cofania zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, wzorów wniosków o wydanie tych zezwoleń i sposobu dokumentowania spełnienia warunków, niezbędnych dla wydania danego zezwolenia.

W stosunku do poprzedniej regulacji, w zakresie dokumentów, które należy dołączyć składając wniosek o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, zrezygnowano z wydawanego przez naczelnika urzędu celnego zaświadczenia o niezaleganiu przez wnioskodawcę z cłem. Informację taką właściwy organ celny powinien pozyskać i sprawdzić z urzędu.

W związku z uregulowaniem w ustawie nowej formy działalności i pojawieniem się nowej kategorii podatnika podatku akcyzowego - zarejestrowanego wysyłającego - wprowadzono dla niego wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności, określono jakie dokumenty powinien do tego wniosku dołączyć i zasady, które obowiązują go przy wydawaniu i cofaniu zezwoleń.

W zakresie pozostałych wniosków dokonano modyfikacji w dotychczasowych wzorach zezwoleń, mających na celu udoskonalenie i doprecyzowanie, a także dostosowanie tych wzorów do zmian w systemie podatku akcyzowego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego wchodzi w życie 1 września 2010 r.

Jolanta Mazur