Nowe wzory formularzy PIT

W związku z obowiązującymi od dnia 31 marca 2012 r. zasadami zaokrąglania do pełnych złotych podstaw opodatkowania zryczałtowanego podatku dochodowego resort finansów przygotował nowe wzory formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został opublikowany w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Stosownie do zmian w art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Przepisy w zakresie zaokrąglania obowiązują od dnia 31 marca tego roku.

W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie obowiązujących formularzy zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 do obowiązujących zasad.

Nowe wzory formularzy stanowią załączniki do projektowanego rozporządzenia.

Ponadto we wzorach uaktualniono publikator tekstu jednolitego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej.

Wzory mają być stosowane do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2012 r.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 22 października 2012 r.

Data publikacji: 22 października 2012 r.