„Dla polskiej gospodarki, eksportu i eksporterów to bardzo istotne informacje, bowiem Niemcy odbierają ponad jedną czwartą naszego eksportu. I w ponad 50 proc. są to produkty stanowiące komponenty do dalszej produkcji. A zatem poprawa sytuacji gospodarczej w tym kraju powinna pozytywnie wpływać na nasz przemysł, eksport oraz tempo wzrostu gospodarczego w 2012 roku. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to jest szansa na wzrost PKB powyżej prognozy budżetowej oraz szacunków wielu instytucji międzynarodowych” – dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.