Druga dyrektywa w sprawie faktur VAT została przyjęta w lipcu 2010 roku. Ma ona na celu uproszczenie zasad dotyczących fakturowania w celu zmniejszenia obciążeń i barier dla przedsiębiorstw. Od 1 stycznia przepisy dyrektywy będą stosowane we wszystkich państwach europejskich.

Powyższe przepisy zrównują faktury elektroniczne z papierowymi. Państwa członkowskie nie będą już mieć prawa do wprowadzania warunków ograniczających stosowanie faktur elektronicznych. Ponadto, nowe przepisy dają, państwom członkowskim możliwość wprowadzenia małego przedsiębiorcy o obrotach poniżej 2 milionów euro. Mali przedsiębiorcy będą mogli dokonywać zapłaty podatku po otrzymaniu należności, a nie jak dotychczas w momencie wystawienia faktury.

Powyższe rozwiązania - zdaniem komisarza A. Semeta - pozwolą przedsiębiorcom na zachowanie płynności finansowej.

Komunikat dostępny jest w wersji angielskiej na stronie internetowej Komisji.